The Nikka Distilling Co.

WHISKY NIKKA YOICHI SHERRY WOOD; ML. 700; Astucciato

  • -0%
  • €350


ORIGINE: Giappone
GRADI: 46
IMBALLO: Astuccio